8.-9. jūlijs 9:00 - 14:00

Nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments (pase / ID karte)
  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
  • skolas medicīnas karte un citi skolā izsniegtie dokumenti
  • centralizēto eksāmenu sertifikāts (skolēnam pieejams eksameni.gov.lv portālā)

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai.

30% mācību laika tiks veltīts padziļinātajiem un specializētajiem kursiem, mācoties to, kas interesē un atbilst nākotnes mērķiem, veidojot dziļāku izpratni un labākas prasmes.

Piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums.

Padziļināto kursu apraksts.