Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas starppriekšmetu radošais konkurss "Daba" "Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks" (Z. Mauriņa)

Konkursa dalībnieki: instrumentālie un solo dziedāšanas izpildītāji, vizuālās mākslas pārstāvji un literāti no 4.-12. klasei Laiks: no 2022.gada 18.janvāra līdz 2022.gada 4. februārim

Konkurss notiek 3 kārtās:

1.kārta 18.janvāris plkst.14.00 2-9 kabinetā: mūzikas programmas 5. un 6.klases skolēni; 19.janvāris plkst.14.00 2-9 kabinetā: mūzikas programmas 7., 8., 9. klases skolēni. 21.janvārī plkst.12.00 -uz 2. kārtu izvirzīto mūziķu videoieraksts skolas zālē.

2.kārta – laikā no 25. janvāra līdz 3. februārim visiem ieinteresētajiem vizuālās mākslas un literatūras skolēniem notiek video ierakstu noklausīšanās skolas mājas lapā un e-klasē. Iedvesmojoties no konkrētā skaņdarba nosaukuma un izpildījuma tiek radīts vizuālās mākslas darbs vai literārs darbs. Piedalās labākie 4.-12.klašu skolēni. Darbus pēc nolikuma prasībām nodod saviem attiecīgā priekšmeta skolotājiem.

3.kārta 2022. gada 7. februāris laureātu koncerts un izstāde videoierakstā, skatāma e-klasē un skolas mājas lapā. Visi zīmējumi un literārie darbi būs skatāmi skolas 2.stāva koridoros.

Ar konkursa NOLIKUMU var iepazīties skolas mājas lapā un e-klasē, kā arī pie saviem konkursa priekšmetu skolotājiem.