Erasmus+ projekta 2020-1-LV01-KA229-077434_1 "Digitālo tehnoloģiju apmaiņa" ietvaros, mūsu skolas skolotājas, kopā ar komandām no Spānijas,Turcijas, Horvātijas un Rumānijas devās uz Janoweciem Polijā. Saņēmām vēstuli no pašas Polijas:" Pirmajā dienā, ierodoties skolā, mūs priecēja 1.-3.klases skolēnu sagatavotie priekšnesumi, bērniem izpildot poļu tautas dziesmas un dejas.

Skolā mācās skolēni vecumā no 7-13 gadiem, kopumā 250 skolēni. Skola nav liela, taču ļoti mājīga. Ir padomāts, kā bērnus nodarbināt starpbrīžos ar dažādām interaktīvām un sportiskām aktivitātēm. Dienas laikā skolotāji apguva kā izmantot dažādas digitālās tehnoloģijas stundu un starpbrīžu laikā. Pēc nodarbībām devāmies aplūkot Janowecas ievērojamākās vietas. Vakaru noslēdzām ar izbraucienu ar velosipēdiem.

Otrajā dienā vērojām mācību stundas, kurās ieguvām dažādas idejas, ar kurām noteikti padalīsimies ar mūsu skolas skolotājiem. Kā piemēru varam minēt 3D pildspalvu izmantošanu matemātikas stundā, veidojot dažādus 3D modeļus, telpisku objektu vieglākai uztveršanai.

Vēl priekšā 3 dienas, ar nepacietību gaidām, kādus vēl patīkamus piedzīvojumus šīs dienas mums atnesīs.

Sveicieni no saulainās Polijas, Anda,Inga un Indra.