12.maijs un 12.klase - šajā gadā tas saistās ar dienu, ko kādreiz mēs saucām par Pēdējā zvana dienu, bet šogad cenšamies iedzīvināt citu nosaukumu - "Starts pirms finiša", jo mūsu skolā zvans uz un no stundas nav skanējis jau sen (savu skolas ikdienu organizējam bez skaņas signāla). Šajā rītā vidusskolas absolventus skolā sagaidīja vienpadsmitiem, īpašu uzmanību veltot tikai viņiem. Rīta cēlienā kopīgas aktivitātes, sarūpētas pusdienas, fotografēšanās. Skolas gadu uzsākot, divpadsmitie pie rokas ņēma pirmklasniekus, lai radītu drošības sajūtu, bet šajā dienā - otrādi. Mazie skolas bērni, kopā ar skolotāju, ņemot lielos pie rokas, ieveda zālē un dāvināja buru laivu, kā vēlējumu, lai droši burāt cauri tālākām upēm un jūrām.

Svinīgajā pasākumā jaunieši ar humora devu atskatījās uz vidusskolas laiku, pasmaidot gan par skolotājiem, gan paši sevi.

Pasākuma otrajā daļā - piederības zīmes jeb žetonu pasniegšanas laiks. Katrs divpadsmitais no skolas vadības un skolotājiem saņēma tikai viņam veltītus vārdus un žetonu ar skolas logo, kurš paslēpies mājiņā, lai tā vienmēr atgādinātu par māju sajūtu, kuru izbaudījuši mūsu skolā.

Noslēgumā kopīgas sarunas ar vienpadsmitajiem un skolotājiem ap gaumīgi un bagātīgi servēta svētku galda, ko sarūpēja vecāki.

Divpadsmitie, lai jums ikvienam veiksme un izdošanās eksāmenos!