Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas šahisti ir saņēmuši lielisku dāvinājumu – šaha figūras, ko dāvāja skolas pašpārvalde. Kā pastāstīja direktores vietniece Linda Astrauska: „Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūra ( JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ( IZM) skolu pašpārvaldēm izsludināja projektu „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid – 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Noskaidrojām, ka ļoti daudzu jauniešu ikdiena paiet, pavadot laiku viedierīcēs, kas neveicina vienaudžu socializēšanos. Kā prioritāti šo seku mazināšanai, nolēmām par projektā iegūtajiem gandrīz 1000 euro, iegādāties dažādas galda un grīdas spēles. Viena no tām ir liela izmēra šaha figūras un laukums. Pārējās spēles vēl gaida savu ceļu pie spēlētājiem.” Šaha figūras skolas šahistiem nogādāja pašpārvaldes meitenes Evelīna Jansone un Sanija Feodosova. Šaha pulciņa dalībnieki ir sajūsmā par jaunajām figūrām un ar lielu prieku ar tām jau spēlēja.

Šahisti aktīvi trenējas ar cerību, ka varēs šogad izspēlēt arī tradicionālo Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas šaha čempionātu. Ir doma arī par šaha uzdevumu – etīžu risināšanas konkursu. Viss atkarīgs no Covid situācijas valstī - vai darām to iekštelpās vai pavasarī skolas pagalmā. Viss notiek. Aktīvi apgūstam šahu: mācāmies matu, patu, līnijmatu, Dāmas un Torņa matus. Šaha pulciņā ir šahisti no 22 klasēm, tāpēc sakarā ar valdības noteikumiem par Covid, lai visi varētu trenēties šahā, reizēm viena klase mācījās kabinetā, bet otra gaitenī risināja etīdes un spēlēja.

Visu laiku treniņi bija iespējami tikai vienas klases ietvaros. Tāpēc, lai šahā apmācītie skolēni, varētu izbaudīt spēles prieku, šaha figūras tika aiznestas arī uz tām klasēm no kurām ir lielāks pulciņš šahistu, lai starpbrīžos un pēc stundām varētu spēlēt.Šaha figūras ir 2b., 2a., 1a., 3a., 3b., 3c., 1d., 4.d.klasēs.

Rudīte Bērziņa