Kā jau pirms laiciņa minēju, veidoju mūsu skolas slengu vārdnīcu, kuras tapšanā varēja iesaistīties ikviens ar savām idejām. :)

Šodien vārdnīca ir tapusi, tāpēc aicinu ikvienu iepazīties ar saturu pielikumā.

Paldies ikvienam, kurš kaut nedaudz izpalīdzēja tās tapšanā, bet īpašu paldies gribu pateikt skolotājām Inārai Ventaskrastei, Ilonai Toropovai, Intai Štrankai, Ilzei Kālei un Inesei Antānei, kas pielika roku visvairāk un apkopoja vārdus!

Apskatīt vārdnīcu!

Evelīna Jansone, 9.a klase