Mūsu skolēnu teiktais:
“Skolotājs nemāca tikai latviešu valodu, matemātiku vai dabaszinības, skolotājs māca ikdienu, māca dzīvi – saskatīt prieku, skumjas, spēt risināt neskaitāmus strīdus starp klasesbiedriem, prast iepriecināt, nomierināt, atbalstīt, iedvesmot, iemācīt mīlestību, iemācīt draudzību, iejūtību.”

29.septembrī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas programmu realizācijas vietā Kapsēdē atzīmējām Skolotāju dienu. 9. klases audzinātāja Evita Ozola kopā ar skolēniem, vecākiem bija sagatavojuši daudz mīļu, patīkamu pārsteigumu, lai šī diena būtu īpaši skaista un patīkamām emocijām piepildīta.

Paldies katram par ziediem, mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem!