Liepājas starpnovadu matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posmā 5.-8.klašu skolēniem

  • 2.vieta Luisei Mariai Skadhaugei 5.d klase skolotāja Irēna Roze
  • Atzinība Ērikam Apenītim 5.c klase skolotāja Irēna Roze

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu matemātikas skolotājiem !