Mācību priekšmetu olimpiādes ir skolēnu zināšanu novērtējums. Tās tiek rīkotas, lai ieinteresētu skolēnu attiecīgā mācību priekšmeta apguvē, rosinātu veselīgu sacensību garu, veicinātu tiekšanos pēc augstākiem rezultātiem.

1.semestrī tika aizvadītas piecas otrā posma mācību priekšmetu olimpiādes: angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm, bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm, krievu valodas olimpiāde 8.-12.klasēm, vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm, vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm.

Sveicam:

  • Baibu Kvizikeviču ar 1.vietu krievu valodas olimpiādē 12.klašu grupā skolotāja Anna Zalāne.
  • Nikolu Golovānovu ar 1.vietu krievu valodas olimpiādē 8.klašu grupā skolotāja Olga Furmanova.
  • Keitu Kudumu ar 3.vietu bioloģijas olimpiādē 9.klašu grupā skolotāja Inese Sīpola.

Paldies visiem olimpiāžu dalībniekiem un viņu skolotājiem!