Liepājas starpnovadu latviešu valodas valsts 47.olimpiādes 2.posmā

8.klašu grupā:

  • 1.vieta Bārbalai Andersonei 8.a klase skolotāja Inta štranka
  • 2.vieta Robertam Jansonam 8.a klase skolotāja Inta Štranka

9.klašu grupā:

  • 1.vieta Martai Viktorijai Pacunskai9.a klase skolotāja Inese Antāne
  • 3.vieta Ancei Skalžei 9.c klase skolotāja Liene Ansone

Marta Viktorija Pacunska izvirzīta dalībai olimpiādes 3.posmā, kas plānots 2021.gada 26.martā.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu!