Skolēnu pašpārvalde ir demokrātiska izglītojamo vēlēta institūcija. Tās galvenie uzdevumi ir:

  • izzināt skolēnu intereses, problēmas skolā;
  • piedāvāt problēmu risinājumus;
  • veikt darbības, kas veicinātu skolēnu interešu aizstāvību un saskaņošanu;
  • veicināt un organizēt sabiedrisku, kultūras un izklaides pasākumu norisi skolā;
  • būt starpniekiem starp skolēniem, kā arī starp skolēniem un izglītības iestādes darbiniekiem problēmu risināšanā; *sadarboties ar skolas vadību, pedagogiem, organizācijām pašvaldībā un valstī.

Attālinātais mācību process krietni ietekmēja jauniešu vēlmi piedalīties pašpārvaldes darbā un ieviesa citus veidus kā organizēt tās darbu.

Pieteikties skolēnu pašpārvaldē, septembra pirmajā nedēļā, varēja ikviens 5.-12.klases skolēns, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, norādot nodaļu, kurā ir vēlme darboties – sporta, kultūras vai sabiedrisko attiecību, kā arī izvirzīt savu kandidatūru pašpārvaldes prezidenta amatam. Saņēmām 26 pieteikumus – 8 Kapsēdē un 18 Grobiņā un tikai vienā pieteikumā bija ieraksts, ka vēlas kandidēt prezidenta amatam.

9.septembra pirmajā sanāksmē Grobiņā notika pašpārvaldes prezidenta ievēlēšana. Par 11.klases skolnieci Evelīnu Jansoni balsojums bija vienbalsīgs un viņa kļuva par mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes prezidenti. Par viņas vietniecēm Grobiņā tika ievēlētas Samanta Žvagule (12.klase) un Sanija Feodosova (11.klase).

24.septembrī visas trīs meitenes noorganizēja tikšanos ar Kapsēdes skolēniem, kuri izteica vēlmi darboties skolēnu pašpārvaldē un vienbalsīgi tika ievēlēta Evelīnai trešā vietniece Marta Geste (8.k klase). Pašpārvaldes prezidente un viņas vietnieces izstāstīja plānus šim mācību gadam un uzklausīja Kapsēdes skolēnu ierosinājumus.