9.decembrī noslēdzās JSPA projekta "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošana" aktivitātes otrā, noslēdzošā diena. Vairākas stundas skolēnu pašpārvalde diskutēja par pašpārvaldes lomu mūsu skolā, izdarījām secinājumus par paveikto un saplānojām nākamā semestra aktivitātes. Balstoties uz iepriekš apgūtajām prasmēm plānot un uzņemties atbildību, darbs ritēja raiti un produktīvi. Pie uzkodu galda izvirzījām mērķus pat nākamajam mācību gadam.

Dienas noslēgumā, kopā ar citiem novada viduskolēniem, piedalījāmies atpūtas aktivitātēs un dibinājām jaunus kontaktus turpmākajai sadarbībai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam ietvaros.