Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas padome nākamajiem 2 gadiem tika izveidota 2021. gada 26. augustā. Sanāksme notika attālināti.

Padome darbosies šādā sastāvā:

padomes priekšsēdētāja Ilze Jansone, padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārcis Kūlainis, padomes protokolistes Ilze Šķietniece, Anda Balandiņa, pašvaldības deleģētā pārstāve Elīna Pirtniece-Niķele, skolas direktore un pa 1 vecākam no katras klases, 2 jaunieši no skolēnu pašpārvaldes un 2 skolotāji. Protokoli un pilns padomes sastāvs pieejams skolas e-klasē.