Jaunā Skolēnu pašpārvalde uzsākusi savu darbību ar Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas logo konkursa organizēšanu sadarbībā ar skolas vadību. Logo konkursa nolikums paredz, ka logo skices jāiesniedz līdz 1.novembrim skolas lietvedībā, konkursā var piedalīties visi skolēni, pedagogi un vecāki.

Nolikums