Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolai
Cienījamie skolēni!
Cienījamie pedagogi!
Satversmes tiesas vārdā izsaku jums sirsnīgu pateicību par piedalīšanos Satversmes tiesas rīkotajā domrakstu un zīmējumu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”! Šogad iesniegtie darbi vizualizēja un vārdos attēloja to, kā Satversme stiprina Latvijas valstiskuma, demokrātijas un vides ilgtspēju. Jūsu bagātās iztēles caurstrāvotie darbi apliecina, ka Latvija var lepoties ar gudriem un radošiem jauniešiem!

Ar nu jau sesto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu Satversmes tiesas saime iesoļo Latvijas pamatlikuma – Satversmes – otrajā gadsimtā! Veidot dialogu ar dažādām sabiedrības grupām, bet jo īpaši ar jauniešiem ir mūsu pienākums un mūsu atbildība. Ikvienam Latvijas cilvēkam jāapzinās, ka mūsu valsts brīvība ir izcīnīta sīvā Neatkarības karā. Taču brīva valsts pati par sevi ir tikai pamats, uz kura mēs, pateicoties tiesiskumam un demokrātijai, turpinām būvēt tādu sabiedrību, kurā ikviena cilvēka tiesībām ir svars un nozīme. Jo ciešāk saliedēti mēs būsim, jo tapsim stiprāki un noturīgāki pret dažādiem iekšējiem un ārējiem satricinājumiem un apdraudējumiem.

Konkurss šogad priecēja ar lielu tā dalībnieku aktivitāti un aizrautību. Tika aptverti visi Latvijas novadi un pārstāvētas 40 skolas. Lūkojoties jauniešu zīmējumos un lasot viņu domrakstus, mūs stiprināja apziņa un ticība, ka par spīti pašreizējām ģeopolitiskajām un ekonomiskajām grūtībām Latvijas valsts un demokrātijas nākotne ir talantīgu, izglītotu, mērķtiecīgu un brīvu cilvēku rokās. Ikviens zīmējums, ikviens domraksts skaidri pauž nozīmīgu vēstījumu par Satversmi, par Latviju un par saliedētu sabiedrību, kas stāvēs sardzē par brīvību, demokrātiju, atbildību!

Ir liels gandarījums par vēl vienu lielisku konkursu! Lai mums visiem zinātkāro un talantīgo jauniešu zīmējumi un domraksti kļūst par avotu, kur smelties iedvesmu, enerģiju un radošumu!

Vēlu jums stipru veselību un piepildošu enerģiju, veidojot Latviju par stipru, demokrātisku un vienotu valsti!

Patiesā cieņā
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš