Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas šaha pulciņa dalībnieki ar lielu aizrautību un centību piedalījās šaha uzdevumu – etīžu risināšanas konkursā. Iesākumā nodarbībās tika atkārtotas vai arī jauniegūtas zināšanas par etīžu risināšanu. Uzdevumi treniņu nodarbībās tika risināti gan pie magnētiskās šaha tāfeles, gan arī uz uzdevumu lapām. Etīžu risināšanas konkursā, ja gadījumā atbilde tik viegli nedevās rokās, tad figūras tika uzliktas uz galdiņa. Svarīgi bija ne tikai ieraudzīt izšķirošo figūras gājienu, lai melno Karalim būtu pieteikts mats, bet arī pareizi uzrakstīt atbildi. Visi šahisti uzdevumus paveica lieliski un saņēma apliecinājuma Diplomus.

Vispareizākie un viskārtīgākie darbiņi bija: ERLENDAM BOKUMAM, ULVIM STALIDZĀNAM, MARATAM MARKOVSKIM, SOFIJAI KŅŪTIŅAI, ROBERTAM GEDOVIUS, GUSTAVAM BAUMANIM, EDUARDAM VĀRNAM, MĀRTIŅAM VĪTOLAM, KRISTERAM ALKSNIM, ARNOLDAM GRĪNIM, HARALDAM JĀKOBSONAM, GABRIELAM ĻAUDAMAM, TOMAM VIRBULIM, RIČARDAM KAZBUĶIM, MARTAI FLAKSEI, ARTURAM KINGDONAM, ERNESTAM LEJNIEKAM, RIHARDAM ASTRAUSKAM, ALEKSIM EZERMALIM, HANNAI LIEPAI, ERNESTAM JĒKABSONAM, EVELĪNAI MARKUS-NARVILAI, VIJOLĪTEI PUJĒNAI, ELVIM BAUMANIM.

Rudīte Bērziņa