Mūsu skolas pirmklasniekiem 15. oktobrī notika pirmā no šī mācību gada piecām projektu dienām. Tā kā oktobris ir karjeras mēnesis, veltījām to piecu profesiju iepazīšanai. Īsts profesiju karuselis!

Liels paldies biteniecei Liānai Limorai, ugunsdzēsējam Laurim Gustam, šuvējai Selgai Reishofai, medmāsai Lanai Stonei un AS “Sadales tīkli” darbiniecei par atsaucību un ieinteresētību profesiju karuseļa griešanā! Paldies visām pirmo klašu audzinātājām un skolēniem par rosīgu darbošanos!

Inga Mikuļska, pedagogs karjeras konsultants