Ceturtdien, 10.decembrī notika pirmā mūsu skolas vecāku kopsapulce tiešsaistē, kurā vienlaikus Microsoft Team vidē bija ap 230 skolēnu vecāku.

Kopsapulcē skolas direktore Laila Urbāne informēja par aktualitātēm 2020./2021.mācību gadā. Aicināja sadarboties un nepagurt, runāja par šī mācību gada prioritātēm, izaicinājumiem, pedagoģisko nodrošinājumu, skolotāju tiesībām uz personīgo dzīvi, katra sajūtām šajā laikā.

Direktores vietniece Santa Karule sniedza izsmeļošu informāciju par vērtēšanu un liecību izsniegšanas kārtību.

Direktores vietniece Ineta Lapiņa runāja par skolas iespējām sniegt atbalstu ikvienam skolēnam, ja kaut kas nepadodas, kā arī par sasniegumiem olimpiādēs, kuras notikas jau šajā semestrī.

Direktores vietniece Linda Astrauska sniedza nelielu ieskatu par Ziemassvētku video koncerta tapšanu, kā arī par aktivitātēm interešu izglītībā.

Direktores vietnieks Kaspars Politers runāja par mūsu skolas tehnoloģiskajām iespējām un risinājumiem attālinātajā mācību procesā.

Par šodienas cilvēces labsajūtu un iespējamajiem risinājumiem, kad šķiet, ka nav variantu, uzrunāja skolas psiholoģe Marita Jūrmale.

Paldies, ka spējam pielāgoties apstākļiem, nepazaudējot interesi gūt informāciju par notikumiem skolā šajā izaicinājumu laikā.