Skola, kurā tiek sniegts atbalsts individuālo talantu un īpašo vajadzību attīstīšanai. Vienmēr, ja būs nepieciešamība, kāds no skolas personāla būs TEV blakus un atbalstīs ar smaidu, labu vārdu, padomu un dos ticību, ka Tu vari, ja dari!

Tā ir vieta, kur veidojas draudzība, kas bieži ilgst mūža garumā.

Tā ir vieta, kur Tevi pieņem tādu, kāds Tu esi un palīdz rast atbildes uz jautājumiem, kad ir grūti.

Tā ir vieta, kur tiek dota iespēja realizēt un piepildīt savus sapņus.

Mēs lepojamies, ka varam strādāt tieši šeit, tieši tagad un ka Jūs uzticat savus bērnus mums!

Mūsu skola piedāvā šādas izglītības programmas:

 • pamatizglītības programma(21011111)
 • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu 1. - 6. klasei (11014111)
 • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu 7.-8. klasei (23014111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(21015611)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(21015811)
 • vidējās izglītības programma atbilstoši veiktajiem izvēles groziem (svešvalodas, programmēšana, matemātika, sociālās zinātnes, ķīmija, bioloģija).

Skolas dzīvē tiek integrēti šādi virzieni:

 • Iesaistāmies Eiropas Parlamenta skolas aktivitātēs
 • Pie mums aug līderi
 • Veidojam stabilas šaha spēles tradīcijas
 • Spējam radoši izpausties, kolektīvā dziedot, dejojot un muzicējot
 • Skolojam jaunos velosipēda un auto vadītājus
 • Skolēni apgūst tehniskās jaunrades pamatus robotikā
 • Kopjam novada tradīcijas
 • Esam “zaļi” domājoši
 • Piedāvājam lietišķās mākslas pašizpausmes nodarbības
 • Mūsu dzīvi atspoguļojam skolas avīzē un mājas lapā

Ja vēlaties, lai bērns 2020. gada 1. septembrī uzsāktu mācības Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā, tad jāveic šādas darbības:

 • aizpildi iesnieguma veidlapu. Izvēlies, kuru izglītības programmu realizēs bērns pamatizglītības programma pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu (iesniegumu var iesniegt 3 veidos – aizpildīt un parakstīt elektroniski un atsūtīt uz skolas lietvedību skola@grobinasnovads.lv, aizpildīt, izprintēt, parakstīt un atnest uz skolas lietvedību Grobiņā, ierasties skolas lietvedībā un aizpildīt)
 • pierakstieties pie ģimenes ārsta, lai aizpildītu PII izdoto medicīnisko karti;
 • PII saņemto bērna novērtēšanas karti (ja PII tādu izdod) iesniedziet skolas lietvedībā. Var ieskenēt, elektroniski parakstīt un atsūtīt uz skolas e-pastu

Dokumentāciju vēlams sakārtot līdz 2020. gada 15. augustam.

Pielikumi: