Topošā vidusskolēna vecāks (ja skolēns nav sasniedzis pilngadību) vai topošais vidusskolēns 15., 16.jūnijā 9.00 – 16.00 uzņemšanas komisijai vai citā laikā, pēc iepriekšējas vienošanās, iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu par skolēna uzņemšanu izglītības programmā (vecāka parakstīts iesniegums, ja skolēns nav sasniedzis pilngadību);
  • apliecības par pamatizglītību kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);
  • sekmju izraksta kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);
  • medicīnas karti

Sīkāk par piedāvājumu lasiet šeit!