Šonedēļ 9. klases skolēni piedalījās starpdisciplinārā pētījumā mežā. Tā bija iespēja pētīt autentiskā vidē Latvijai nozīmīga resursa – meža – apsaimniekošanu.

Pētījuma laikā skolēni risināja problēmsituāciju, kādu ikdienā risina mežkopji. Viņi noteica mežaudžu krājas apjomus, pētīja mikroklimatu un veģetācijas daudzveidību. Skolēni skaidroja iespējamo atšķirību iemeslus un pieņēma lēmumus par mežaudžu kopšanas lietderību. Jauniešiem, iejūtoties mežkopja lomā un veicot uzdevumus, bija nepieciešams izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas priekšmetu zināšanas un prasmes.