Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā ir šāda kārtība attiecībā uz pirmklasnieku uzņemšanu, kas pamatojas uz Pašvaldību likuma 15.pantu un Izglītības likuma 17.panta 1.daļa:

1) Februārī apzinām visus skolēnus, kas ir deklarēti Grobiņā un Grobiņai pieguļošajos pagastos, kuriem konkrētajā gadā jāuzsāk mācības skolā;
2) Marta sākumā izsūtām ielūgumus ar uzaicinājumu uz pirmo satikšanos (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas - klātienē vai attālināti), kurā informējam par skolas pozicionējumu un kārtībām, kā strādājam mēs un ko piedāvājam;
3) Maijā organizējam individuālu ģimeņu tikšanos ar skolas vadību, lai atbildētu uz viņu jautājumiem un uzrakstītu iesniegumu;
4) Ja epidemioloģiskā situācija atļauj, tad jūnija sākumā vai augusta otrajā pusē organizējam 2-3 dienas skolā. Pirmklasnieki iepazīstas ar skolas vidi, topošo klases audzinātāju un potenciālajiem klasesbiedriem.
Citiem interesentiem sazināties ar skolas lietvedi darba laikā pa tālruni 29449686 Uz tikšanos!