Pagarinātās dienas grupa - tas ir skolas sniegtais papildu pedagoğiskais un sociālais atbalsts. Bet vienkāršāk sakot, tā ir iespēja skolēniem pavadīt laiku un būt pieskatītiem pēc mācību stundām. Droša vide, atpūta, spēles, draudzēšanās.