Novembrī un decembrī skolēni Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā iepazinās ar Zentas Mauriņas dzīves gājumu, viņas nozīmi Latvijas un Eiropas kultūrā – devās uz muzeju, lasīja viņas tekstus, rakstīja esejas, izvēlējās rakstnieces citātus savas klases noformējumam.

Piektdien, 13.decembrī Grobiņā skolas aktu zālē notika Z.Mauriņai veltīts pasākums, kurā notika rakstnieces darbu lasījumi, kā arī direktore Laila Urbāne prezentēja skolas jauno logo.

Grobiņas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 3. Adventes svētdienā, tieši Zentas Mauriņas dzimšanas dienā, notika šim notikumam veltīts Rīgas Tehniskās universitātes jauktā kora „Vivere” (Ginta Ceplenieka vadībā) koncerts. Koncerta laikā sanākušie skatītāji tika iepazīstināti ar jauno skolas logo.

Ilona Toropova