31.janvārī noslēdzās NORDPLUS projekts "Zaļais sertifikāts". Fēru salu, Islandes, Somijas un mūsu jaunieši kopīgi prezentēja ieteikumus LOC un Grobiņas namservisa darba uzlabošanai ,ar viņu acīm. Kā jau projekta noslēgumā, Annijas mamma bija sagādājusi brīnišķīgu kūku ar projekta logo.