Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”, kuru organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), piedāvāja mācības, kurās mācāmies stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Decembrī iegūto finansējumu izlietojām Skolēnu pašpārvaldes stiprināšanai, saliedēšanai un izglītošanai, piesaistot iedvesmojošu lektoru, personīgās produktivitātes un "high performance" treneri, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītāju Kristapu Kravali. Nodarbības mērķis - veselīga un produktīva ikdienas režīma plānošana; fiziskās un mentālās veselības (t.sk., enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi; laika plānošanas pamatprincipi; personīgās organizētības sistēmas veidošana; darbu izpildes stratēģijas – kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos?

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros”.