Vidusskolas mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai.

30% mācību laika tiks veltīts padziļinātajiem un specializētajiem kursiem, mācoties to, kas interesē un atbilst nākotnes mērķiem, veidojot dziļāku izpratni un labākas prasmes.

Piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums.

Padziļināto kursu apraksts.

Dokumentu iesniegšana no 22.jūnija darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 skolas kancelejā.