Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā 2024.gada 8.februārī 12.00

MUZIKĀLI RADOŠO
KAMERANSAMBĻU KONKURSS
Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzikā