2.oktobra pēcpusdienā trīs 7.d klases meitenes - Marija Skuja, Kitija Berģe, Tīna Evelīna Virbule, kā arī klases biedrs - atbalstītājs klātienē Kristers Dirnens, devās uz Liepāju, lai pirmo reizi piedalītos Liepājas pilsētas konkursā tehnoloģijās 5. – 9.klašu meitenēm ”Supermeitene”, kurš notiek trešo gadu.

Konkursa mērķi un uzdevumi:

  • Attīstīt skolēnu patstāvīgo un radošo pieeju veicamajam darbam;
  • Aktualizēt praktisko iemaņu nozīmi personības veidošanas procesā;
  • Veicināt skolēnu pašiniciatīvu prasmju attīstīšanā caur dažādu materiālu tehnoloģijām.

Apbalvošanu gaidījām ar bažām - visu izdarījām maksimāli kvalitatīvi, bet konkurentes arī nepadevās. Rezultātā mūsu meitenēm godpilnā 3.vieta starp 13 komandām. Prieks un gandarījums par paveikto! Komandas gars un ass prāts bija tas, kas palīdzēja, lai rezultātā būtu gandarījums par paveikto.

Balvā meitenes saņēma saldumus, diplomu, 30% atlaidi divu stundu pasākumam Lāzertagam Liepājā, kā arī ielūgumu uz atvērto spēli.

7.d klases audzinātāja Linda Astrauska