Šodien, Lāčplēša dienā, vēsturiski nozīmīgā visai mūsu valstij, kļuvām par pirmo skolu novadā, kuras iekšpagalmā mastā tika pacelts jaunais karogs. Svinīgais pasākums no rīta tika iesākts, protams, ar Latvijas himnu. Sekoja īss vēstures pārskats par notikumiem valsts dibināšanās laikā, kuru dēļ katru gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas pieminam arī 11. novembri.

Skolas direktore Laila Roga savā uzrunā sacīja: kādi esam mēs, tāda ir Latvija (kā nekā esam vairāk kā tūkstoš cilvēku liela saime). Viņa arī izskaidroja karoga krāsu un simbolu nozīmi: trīsstūris sudraba krāsā – tā Latvijas kartē izskatās Dienvidkurzemes novads (šobrīd lielākais novads mūsu valstī), lauva arī Latvijas ģerbonī simbolizē Kurzemi, sarkanā krāsa – drosmi. Latvija ir tik stipra, cik stiprs un atbildīgs ir katrs tās iedzīvotājs – tā direktore.

Karogs tika pacelts mastā, skanot „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. Sarkanas un baltas dūjas arī skolas logos.

Oskars Špickopfs aicināja skolēnus aizdomāties par to, kur mūsos patiesībā rodas gan drosme, gan spēks. No sirds, no mīlestības – arī to krāsa ir sarkanā. Mīlestībā rodam gan spēku, gan drosmi – spēku, lai dzīvotu tālāk savā valstī, drosmi, lai iestātos par savām un Latvijas vērtībām. Un par tām jācīnās!

Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Dienvidkurzemes novada karoga iesvētīšana. Tajā piedalījās Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, domes deputāti, pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji, pašvaldības darbinieki, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola skolēni un pedagogi, kā arī iedzīvotāji.

Dienvidkurzemes novada karogam ir taisnstūra forma, tā pamatā ir simboli, kas ietverti Dienvidkurzemes novada ģerbonī. Karoga vidū attēlots Dienvidkurzemes novada ģerboņa elements – sarkans lauva ar melnu kontūru.

Novada simbolika: ģerbonis un karogs izstrādāti sadarbībā ar māksliniekiem Ilzi Lībieti un Juri Ivanovu, kas jau iepriekš izstrādājuši ģerboņus un citu simboliku vairāk nekā 100 bijušajām pašvaldībām, kā arī dzimtām.