Lai kļūtu par vienu no vadošajiem poligrāfijas nozares ražotājiem Baltijas valstīs, AS “Liepājas Papīrs” ir spējis pieņemt izaicinājumus, savlaicīgi reaģēt uz izmaiņām un par uzdevumu noteicis inovatīva un ilgtspējīga biznesa radīšanu.

Arī mēs, jaunieši, kuri izvēlējās mācību priekšmetu Digitālais dizains, bijām apskatīt, izpētīt vienu no lielākajiem uzņēmumiem Liepājā.

Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas vadītājs Uldis Roze mūs iepazīstināja ar uzņēmuma vēstures attīstības posmiem. Vēstures pirmsākumi meklējami 1896. gadā.

Stāstījums par ražošanas procesu, par IT vietu ražošanas procesā, par izaicinājumiem, papīra ražošanu, esošo ģeopolitisko situāciju, lika saskatīt daudzās likumsakarības, atbildēt un jautāt – kāpēc!

Skolotāja Dace