Lai vecāki un skolotāji skolā redzētu laimīgus 1. klašu skolēnus, pirmsskolas periodā tam nopietni jāgatavojas. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas logopēdu un skolotāju novērojumi liecina, ka ne visi vecāki zina svarīgus priekšnoteikumus savu bērnu veiksmīgai skolas gaitu uzsākšanai.

2019.gada 1.septembrī tika uzsākta kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana pirmsskolā. Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās ir noteikti pirmsskolas izglītības satura mērķi un uzdevumi, pedagoģiskā procesa organizācijas principi, pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti un vērtēšanas pamatprincipi. Bērnam, kurš uzsāk mācības 1. klasē, ir jāprot lasīt vārdus un saprast izlasīto, rakstīt rakstītos burtus neierobežotā laukumā un pareizi izrunāt visas valodas skaņas.

Šajā mācību gadā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā mācības uzsāka 113 skolēni, no kuriem 19 (14%) pilnībā neprata lasīt, un lielākā daļa no visiem 1. klašu skolēniem neprata rakstīt rakstītos burtus. Protams, visu mūsu sabiedrību negatīvi ir iespaidojusi Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze, bet vai tāpēc jācieš šiem mazajiem bērniem? Pirmsskolas iestādes izlaiduma grupiņā bērni apgūst lasītprasmi un rakstītprasmi, un, ja viņi nav to apguvuši vai arī ir apguvuši ļoti zemā līmenī, tad ir tiesības atkārtot mācību vielu un mācīties pirmsskolas izglītības iestādē vēl vienu gadu.

Lasītprasme un rakstītprasme ir ļoti sarežģīts process, tādēļ tas pamatīgi jāapgūst pirmsskolas izglītības iestādē un tikai tad var doties uz skolu. 1.klases beigās skolēniem jau ir jāprot rakstīt diktātus un īsus domrakstus, lasīt un saprast pagarus tekstus vairākos mācību priekšmetos. Tādēļ vecākiem jau pirmsskolas periodā (5,6 gadu vecumā) jāpievērš uzmanība sava bērna sagatavošanai skolai, lai viņš būtu gan fiziski, gan psiholoģiski nobriedis šim svarīgajam dzīves posmam.

Logopēda ieteikumi topošiem 1. klašu skolēnu vecākiem:

  • Pārliecinieties, ka Jūsu bērnam nav redzes un dzirdes problēmas. Bieži vien šis ir iemesls grūtībām pareizi lasīt un rakstīt. Ik gadu logopēdi novēro gadījumus, kad bērniem ir neatbilstošas brilles un bērns neredz uz tāfeles. Mīļie vecāki, rūpīgi papētiet savus bērnus pirms skolas gaitu uzsākšanas, jo acu un ausu ārsti ne vienmēr ir viegli pieejami un dažkārt uz vizīti ir jāgaida pat divi mēneši!
  • Sagatavojiet bērnu rokas smalko muskulatūru rakstībai.

To veicina:

pirkstu un plaukstu masāža (čiekuriņi, akmentiņi, dzintariņi, gludi stikliņi, kociņi, zariņi, zīles, kastaņi u.c. dabas priekšmeti);

plastilīna, māla un citu materiālu veidošanas darbi;

darbošanās ar lego, konstruktoriem un puzlēm;

darbības ar dažādām aizdarēm (pogu aizpogāšana, kurpju auklu aizsiešana);

zīmēšana un krāsošana;

darbs ar papīru un šķērēm;

dažādu smalku priekšmetu vēršana, pagatavojot rotaslietiņas (makaroni, pogas, pērles, …).

  • Ieklausieties vai jūsu bērns pareizi izrunā visas skaņas. Apmeklējiet logopēdu un sadarbojieties ar to, lai līdz skolas gaitu uzsākšanai bērns runātu pareizi. Ja bērns nepareizi izrunās skaņas, tad nespēs pareizi rakstīt. Daudziem bērniem logopēda palīdzība ir nepieciešama, lai pēc īpašām metodēm iemācītu viņiem lasīt. Ikdienā aiciniet bērnu ieklausīties apkārtnē un saklausīt dažādas skaņas. Dziediet kopā ar bērnu un aiciniet soļot mūzikas ritmā. Lasiet priekšā grāmatas, tas ieinteresēs bērnu lasīšanā. Šādā veidā attīstot fonemātisko uztveri jeb valodas skaņu uztveri, kuras attīstība ir svarīgs lasīšanas un rakstīšanas priekšnosacījums.
  • Māciet bērnam veikli apģērbties, nomainīt apavus un sakārtot mācību lietas. Nedariet šīs darbības bērna vietā, bet pamāciet kā pareizi ģērbties, pašam sakārtot somu vai citas lietas. Labs palīgs šeit var būt darbošanās Montesori kabinetā, vai arī mājās variet darboties pēc šīm metodēm. Ja pirmskolas izglītības iestādes pēdējā gada beigās tomēr ir sajūta, ka bērns nav gatavs skolai, tad obligāti ir jākonsultējas ar audzinātājām, logopēdu un psihologu. Tāpat nepieciešams lūgt palīdzību ģimenes ārstam, neirologam vai citiem speciālistiem.

Liepājas Universitātes studiju programmas „Logopēdija” 3. kursa studente Elīza Baraka, sadarbojoties ar Z. Mauriņas Grobiņas vidusskolas logopēdi Alīdu Roģi.