Liepājas starpnovadu ķīmijas valsts 62.olimpiādes 2.posmā 10.klašu grupā: 1.vieta Jānim Arvim Rubezim

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājām Annai Duļbinskai un Sandrai Ostelei!