Būt līdzās - šī gada kristīgās labdarības organizācijas “Tabitas Sirds” rīkotās Ziemassvētku akcijas devīze!

Kopā ar draugiem, kolēģiem, darba kolektīviem, klašu kolektīviem, mūsu līdzcilvēkiem ļoti vēlamies iepriecināt vairāk kā 200 Dienvidkurzemes novada ārpusģimenes esošos bērnus, 56 Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centra "Liepāja"audžuģimenes, vairāk kā 250 Dienvidkurzemes vientuļos pensionārus, mūsu redzeslokā esošās ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām!!!

Ziedot aicinājām higiēnas un sevis kopšanas līdzekļus (dvieļus, šampūnus, dušas želejas utt.)

Sakām lielu paldies Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas vairāk kā 12 klašu kolektīviem, bērnu vecākiem, bērniem, klašu audzinātājiem par atsaucību, atbalstu un vēlmi iesaistīties akcijā ar savu mīlestības dāvanu!

Iepriekšējos gadus esam kopīgi iepriecinājuši daudzus! Lai arī cik tumšas dienas mums jāpiedzīvo, Dieva mīlestība ir nemainīgi spoža, dodoša un mīloša!

“Tabitas Sirds” vārdā -

Kristīne Vidzeniece