Mūsu skolas skolotāja Ilze Kāle saņēma IZM Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu, skolotāja Indra Kalniņa IZM Atzinības rakstu saņēma par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu un starptautiskās sadarbības veicināšanu, kā arī skolotājai Venitai Šakauskai tika pasniegts Pateicības raksts par pedagoģiskā darba ieguldījumu Grobiņas skolēnu izglītībā.

Visi skolotāji saņēma video apsveikumu un pedagoģiskā darba novērtējumu no IZM ministres Ilgas Šuplinskas.