Skolotāja Inta Ekte no 12. līdz 17.jūnijam piedalās Labbūtības un stresa menedžmenta kursos Barselonā. Kursos piedalās arī kolēģi no Dānijas, Somijas, Polijas un Čehijas.