"Labās gribas balva" mūsu skolā veidojas kā tradīcija. Jau otro gadu par nesavtību, iejūtību, atbalstu šo balvu var saņemt skolēni, skolotāji, vecāki. Šogad 466 mūsējie (skolotāji, vecāki, skolēni) izteica savu redzējumu par pretendentiem. Kopvērtējumā tikām arī pie specbalvām. Skolotāju balsojuma FAVORĪTE - skolotāja Brigita Pelēķe, vecāku balsojuma FAVORĪTE - skolotāja Liene Rancāne, skolēnu balsojuma FAVORĪTE - skolotāja Daiga Sunipa. Galveno "Labās gribas balvu" saņēma mūsu ēdnīcas "labais gariņš" - Iveta Jaunzeme. Galvenā atziņa no vienas anketas "Būt cilvēcīgam ikdienas situācijās, kas reizēm mēdz būt ļoti nomācošas un kaitinošas, ir liela vērtība".