18.janvārī iesākās starppriekšmetu konkursa "Daba" 1. kārta jaunākajai mūzikas programmas grupai- 5.b un 6.b klašu audzēkņiem. Tika izpildīti dažādi skaņdarbi, kuru nosaukumā un skaņdarba mūzikā attēloti dažādi tēli dabā. Piemēram, skaņdarbi ar nosaukumiem "Mērkaķi kokā" ( Berlins), "Sausserdis" (Vallers), "Savvaļas roze" (Makdouels), “Zaķēnu rotaļa’’ (Ķepītis), ‘’Mušmires’’ (Žilinskis), "Zilonis" ( Ksen-Sans), “Mežoņu deja”(Nakada), u.c.

Skolēni muzicēja un centās atveidot skaņdarba tēlu un saturu, izceļot melodiju, tempu un dinamiku.

Žūrijai bija atbildīgs uzdevums, pēc iepējas optimālāk ielikt vērtējumus pēc izstrādātajiem konkursa kritērijiem. Konkursa 1. dienu vēroja arī skolas direktores vietnieces Ineta Lapiņa un Linda Astrauska. Kas to lai zina, varbūt viņām radās savas simpātijas pret kādu izpildītāju, iedziļinoties jauno mūziķu izpildījumā.

Rīt, 19.janvārī turpināsies konkursa 1. kārta, bet vecākajai mūzikas programmas grupai -7.b, 8.b un 9.b klašu skolēniem! Vēlam veiksmi!

19.janvārī konkursa 1. kārta turpinājās, muzicējot vecākajai grupai. Konkursā kopumā piedalījās 55 jaunie mūziķi, parādot savu prasmi vokālajā dziedāšanā, klavieru spēlē, flautas, vijoles, kokles, ģitāras spēlē, kā arī marimbas spēlē.

Interesanti bija klausīties, kā katrs izpildītājs ar savu spēli vai dziedājumu attēloja skaņdarba raksturu pēc tā nosaukuma.

Ir ieguldīts liels darbs, par ko īpašs paldies visiem skolēnu pedagogiem un arī koncertmeistarēm.

Šodien žūrijai bija īpaši atbildīgs darbs- izvērtēt interesantākos, dinamiskākos un spilgtākos priekšnesumus, ko izvirzīt uz konkursa 2. kārtu.

Rezultātā no jaunākās izpildītāju grupas uz 2. kārtu tika izvirzīti 7 skolēni, bet no vecākās grupas 11 skolēni. (Rezultāti)

Tātad, skolas literātiem un jaunajiem zīmētājiem, gleznotājiem būs iespēja, sākot ar 24. janvāri e klasē klausīties 18 skaņdarbus. Pēc savas muzikālās gaumes un skaņdarba satura uztveres varēs tapt darbi pēc tāda paša nosaukuma.

Paldies visiem mūzikas programmas skolēniem, kuri piedalījās konkursā! Ieguvēji ir pilnīgi visi, jo tā ir Jūsu pieredze, tās ir izdzīvotās emocijas un Jūs esat sevi bagātinājuši, atklājot skaņdarbā izspēlētos tēlus!

Labi jutās un labus vārdus par šīs dienas izpildītājiem teica skolas vadība- direktore Laila Roga, viņas vietnieces Santa Karule un Skaidīte Brugevica. Arī viņām šajā konkursā ir savi favorīti!

Konkurss turpinās! Zīmētāji un literāti, esiet radoši, klausieties skaņdarbus un izpaudieties!

Piedāvājam noskatīties 3. kārtas ierakstu! Saite.

Mūzikas programmas vadītāja Anita Elere