25.janvārī 10.b klase piedalījās biedrības "Attīstības platforma YOU+" sadarbībā ar Aizputes jauniešu "Ideju māja" projekta ietvaros organizētajās aktivitātēs "Kafija pēc vēlēšanām", kuras ietvaros jaunieši kopā ar deputātiem un novada administrācijas pārstāvjiem piedalās kopēju jautājumu risināšanā.

Mūsu jauniešiem bija dots atbildīgs uzdevums - izteikt priekšlikumus par gaidāmo pilsētas svētku aktivitātēm, kā arī aprēķināt to izmaksas. Visgrūtāk veicās tad, kad šo priekšlikumus ar visām izmaksām vajadzēja prezentēt "domei". Kurai mērķauditorijai? Kādi resursi? Kādas izmaksas? Kādi ieguvumi? un daudzi citi jautājumi, ar kuriem ikdienā nākas saskarties lēmējvarai un izpildvarai.

Paldies par nodarbības vadīšanu Andrim Kāpostam. Paldies DKN domes deputātiem Raimondam Reinim un mūsu skolas direktorei Lailai Rogai, kā arī Grobiņas pārvaldes vadītājam Jurim Dabaram, DKN Kultūras pārvaldes vadītājas vietniecei Inesei Gustai un Grobiņas kultūras organizētājai Guntai Gruntiņai, ka atradāt laiku, lai kopīgi domātu par mūsu pilsētai būtiskiem jautājumiem. Uz sadarbību arī turpmāk!