23.septembra pēcpusdienā pie Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 8.d klases skolēniem viesojās biedrības "ATTĪSTĪBAS PLATFORMA YOU+" lektori, kuri sadarbībā ar Dienvidkurzemes pašvaldību un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "Pumpurs".

Kas ir psihologs? Kas ir psihoemocionālā veselība? Kā saprast savas emocijas? Vai mēs atpazīstam sevī un citos dažādu emociju izpausmes? Kā es par sevi varu parūpēties? Kādas lietas liek man smaidīt? Ko es patiesi vēlos? Par šiem jautājumiem skolēni sarunājās un praktiskās nodarbībās meklēja atbildes kopā ar lektoriem Andri un Margaritu.

Foto: neliels ieskats aktivitātēs.