Grobiņā

9.00 klases stunda

10.00 svinīgais pasākums skolas pagalmā

11.00 klašu fotografēšanās “Mana klase ir īpaša!”

Autobuss plkst. 8.00 sāks kursēt pa ierasto maršrutu. No skolas plkst. 11.15

Kapsēdē

9.00 svinīgais pasākums skolas pagalmā

10.00 klases stunda

11.00 klašu fotografēšanās “Mana klase ir īpaša!”

Autobuss plkst. 8.00 sāks kursēt pa ierasto maršrutu. No skolas plkst. 11.10

Bārtā

10.00 klases stunda

11.00 klašu fotografēšanās “Mana klase ir īpaša!”

11.15 svinīgais pasākums skolas pagalmā

Autobuss plkst. 9.30 sāks kursēt pa ierasto maršrutu. No skolas plkst. 12.00