Grobiņas novada domes sēde bija neparastā nekā citkārt. Projekta "Jauniešu iesaiste politikā Grobiņas novadā" domē viesojās Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolēni.

Vispirms jaunieši kopā ar deputātiem izskatīja domes sēdes darba kārtības jautājumus un pēc tam uzdeva iepriekš sagatavotus jautājumus par deputātu politisko izvēli, novada attīstības un vides jautājumiem, par izglītības redzējumu nākotnē un citus.

Foto - Guntis Viļumsons