Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai ir ievēlēta sava izglītības iestādes padome. Pirmā sanāksme aizritēja ļoti darbīgā gaisotnē, tika sagatavots Izglītības iestādes padomes reglaments, ievēlēta priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietnieks, protokolistes.

Ļoti saturīgas diskusijas noritēja pie jaunās kārtības par skolēnu, skolotāju, vecāku, godināšanu mācību gada noslēgumā. Šis jautājums ir arī pirmais mājas darbs, kas jāveic līdz rudens brīvlaikam.Gandrīz visi vecāki ir gatavi iesaistīties skolas dzīvē, būt aktīvi ideju "ģeneratori" un sniegt praktiski savu līdzdalību skolas dzīvē.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas padomes priekšsēdētāja Ilze Jansone Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārcis Kūlainis Izglītības iestādes padomes protokolistes Ilze Šķietniece, Anda Balandiņa.