Ir apstiprināts ZM Grobiņas vidusskolas 2024.gada šaha čempionāta nolikums un skolas šahisti jau aktīvi piesakās turnīriem. Sacensības skolēnu vidū ir ļoti populāras. Tradicionāli vienlaicīgi notiks 5 turnīri pa klašu grupām, kas ilgs no janvāra līdz maijam. Šaha pulciņa dalībnieki aktīvi pirmo mācību pusgadu ir apguvuši šaha zinības un trenējušies. Nu laiks jauniegūtās zināšanas pielietot sacensībās. 2023.gada izskaņā šahisti, kā apliecinājumu par čaklu mācīšanos, saņēma Lieliskā šahista grāmatzīmes. Aktīvākās klases arī Diplomus. Lai visiem veiksme skolas šaha čempionātā!

Šaha čempionāta nolikums.

ZENTAS MAURIŅAS GROBIŅAS VIDUSSKOLAS 2024.GADA ŠAHA ČEMPIONĀTS

PAR GODU GROBIŅAS 329.DZIMŠANAS DIENAI

MĒRĶIS

Popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū. Popularizēt šahu Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, pilsētā, novadā. Paaugstināt Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas šahistu sporta meistarību. Noskaidrot Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas labākos šahistus. Dot iespēju jaunajiem šahistiem pilnveidot sportisko meistarību.

VIETA UN LAIKS

Sacensības plānotas janvārī ( sākums 15.janvāra nedēļā), februārī, martā, aprīlī, maijā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 3-1 kabinetā.

DALĪBNIEKI

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas šaha pulciņa dalībnieki. Nav atļauts sacensībās startēt sporta skolu audzēkņiem. Notiks vienlaicīgi 5 turnīri: 1.-2.klašu ; 3.klašu ; 4.klašu ; 5.- 7.klašu ; 8.-12.klašu.

SPĒĻU SISTĒMA

Sacensību kārtu skaits tiks noteikts atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita. Plānots, ka varētu būt 7. – 9. kārtas vai arī katrs ar katru. Katrā kārtā 1 spēle, kuras ilgums – 40 minūtes.

PIETEIKŠANĀS

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 10.janvārim pie šaha skolotājas Rudītes Bērziņas ( e-klasē). Sakarā ar skolā esošo šaha inventāra skaitu un telpas lielumu, dalībnieku skaits ierobežots !!! Priekšroka šaha pulciņa šahistiem.Tāpēc neatliksim pieteikšanos uz pēdējo mirkli, bet to veiksim jau laicīgi.

APBALVOŠANA

Katrā turnīrā ar medaļām un Diplomiem tiks apbalvotas trīs labākās meitenes un trīs labākie zēni. Pirmo sešu vietu ieguvējiem Diplomi. Visiem dalībniekiem Pateicības raksti. Iespējamas arī pārsteiguma balvas. Apbalvošana notiks maijā skolas svinīgajā pasākumā.