Skolas Dzejas dienu iespaidā Lauma Roţlapa (6.b)

īsi un skaidri par mūsu galveno darbu – mācīšanos:

Skolas beigas sagaidīt nevari,

Bet skolas sākumu nokavēt vari?

Vai gudrāks kļūsi,

Ja skolā neiesi?

Vai skolotājai vieglāk,

Ja stundā nebūsi?

Vai atzīmes pacelsies,

Ja necentīsies?

Nē!

Ja tu dari, tad tu vari!

Šajā numurā - par projektiem, intervija ar Inkeni, fotoreportāža, radošie darbi.

Lasīt avīzi!