MāciesMājās CEĻVEDIS VECĀKIEM

ATTĀLINĀTA MĀCĪŠANĀS NOZĪMĒ LIELĀKU LOMU SKOLĒNAM Skolēnam jāstrādā patstāvīgi, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotams, ka veiksies lēnāk, jo jāpierod pie jauna mācīšanās veida

VIENOJIETIES PAR ĢIMENEI REĀLĀKO MĀCĪŠANĀS MODELI Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Skolotājs var domāt par dažādiem veidiem, kā informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanu un atgriezenisko saiti

PALĪDZIET IEKĀRTOT MĀCĪBU VIETU Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski

AKTĪVI INTERESĒJIETIES PAR PLĀNOTO MĀCĪBU NORISI Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu

MEKLĒJIET ATBALSTU KOPĀ Sazinieties ar skolu un pašvaldību, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Iespējams, ka pašvaldība var rast risinājumu. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās

IZPLĀNOJIET MĀCĪBU DIENU KOPĀ Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās. Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, regulāri ēst un kustēties

PLĀNOJIET, LAI KATRU DIENU IZKUSTĒTOS Pārliecināties, lai katru dienu skolēns pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā

SEKOJIET SKOLĒNA LĪDZDALĪBAI MĀCĪBĀS Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mā