Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola bija viena no pētījuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” dalībskolām 2022. gadā.

Izglītības pētniecības institūts un Latvijas Universitāte augsti novērtē mūsu skolas neatlaidību un lēmumus, kas pieņemti par labu tam, lai IEA ICCS pētījumā savāktu pēc iespējas vairāk datus.

Pateicība projekta skolas koordinatorei Santai Karulei un pētījuma īstenotājai skolotājai Mairai Runei un 8.klašu skolēniem.