2021.gada 4.martā plkst.18.00 tiek plānota topošo pirmklasnieku vecāku sapulce tiešsaistē. Konferenču platformā Microsoft Teams, sniegsim informāciju par skolu, izglītības programmām, darba procesu un pedagogiem, pirms Jūsu bērns uzsāk skolas gaitas Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā.

Dalībai sapulcē, lūdzu, reģistrēties, sūtot e-pastu: pirmklasnieks@grobinasskola.lv līdz 25.februārim.

Nosūtiet šādu informāciju:

  • bērna vārds, uzvārds;
  • vecāka vārds, uzvārds;
  • vecāka e-pasta adrese;
  • vecāka telefona numurs.

Pēc reģistrēšanās 01.03.2021. savā e-pastā saņemsiet piekļuves saiti sapulcei.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas kolektīvs