2022.gada 16.martā plkst.18.00 tiek plānota topošo pirmklasnieku vecāku sapulce tiešsaistē. Konferenču platformā Microsoft Teams sniegsim informāciju par skolu, izglītības programmām, darba procesu un pedagogiem Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā.

Dalībai sapulcē, lūdzu, reģistrēties e-pastā: pirmklasnieks@grobinasskola.lv līdz 9.martam, nosūtot šādu informāciju:

  • bērna vārds, uzvārds;
  • vecāka vārds, uzvārds;
  • vecāka e-pasta adrese;
  • vecāka telefona numurs.

Pēc reģistrēšanās 14.03.2022. savā e-pastā saņemsiet piekļuves saiti sapulcei.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas kolektīvs