Nodrošiniet, ka katru darba dienu mācību laikā bērns ir mājās un ir gatavs piedalīties mācīšanās procesā.

Iespēju robežās nodrošiniet bērnu ar viedierīcēm un interneta pieslēgumu.

Ja bērns nevar piedalīties, attālinātās mācīšanās procesā informējiet klases audzinātāju. Ja bērns nepiedalīsies mācību procesā – neveiks uzdevumus, nekomunicēs, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu.

Pārliecinieties, ka bērnam un jums ir pieeja e-klasei. Paroli ir iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju.

Skolotāji sasniedzami telefoniski/elektroniski darba dienās no plkst.8.30 – 16.30.

Atbalstiet bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdziet iekārtot darba vietu, plānot laiku, dienas beigās pārrunājiet veiksmes un neveiksmes.

Bērnam šajā laikā ļoti nepieciešamas pastaigas svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes. Iespēju robežās rodiet risinājumus.

Esiet atbildīgi, atbalstiet bērnus, mums noteikti izdosies!